التمويل / DEPOSITS

التحويل المصرفي
OPTIONS اعلى مبلغ للايداع ادنى مبلغ للايداع وقت الايداع عمولة الايداع الايداع
اعلى مبلغ للايداع$/€500,000 per day ادنى مبلغ للايداع$/€250 وقت الايداعWire Transfers usually take up to 2-7 business days to be credited to your LQDFX Wallet.* عمولة الايداعLQDFX covers deposit fees for deposits over $/€500 الايداع
بطاقات الائتمان
OPTIONS اعلى مبلغ للايداع ادنى مبلغ للايداع وقت الايداع عمولة الايداع الايداع
اعلى مبلغ للايداع$2,000 per transaction, $15,000 max per card ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعخلال 30 دقيقة عمولة الايداعلا شي الايداع
اعلى مبلغ للايداع$2,000 per transaction, $15,000 max per card ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعخلال 30 دقيقة عمولة الايداعلا شي الايداع
طرق أخرى
OPTIONS اعلى مبلغ للايداع ادنى مبلغ للايداع وقت الايداع عمولة الايداع الايداع
اعلى مبلغ للايداعلا شي ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعفوري عمولة الايداعلا شي الايداع
اعلى مبلغ للايداعلا شي ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعفوري عمولة الايداعلا شي الايداع
اعلى مبلغ للايداعلا شي ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعفوري عمولة الايداعلا شي الايداع
اعلى مبلغ للايداعلا شي** ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعفوري عمولة الايداعلا شي الايداع
اعلى مبلغ للايداعلا شي** ادنى مبلغ للايداع$30 وقت الايداعفوري عمولة الايداعلا شي الايداع
اعلى مبلغ للايداعلا شي ادنى مبلغ للايداع$20 وقت الايداعفوري عمولة الايداعلا شي الايداع

*This will depend on the corresponding banks involved and the country in which you are sending funds from.

**Please make sure to deposit funds in the cryptocurrency selected; in case of sending a different cryptocurrency than the one selected the funds cannot be identified in the blockchain.